אברבנאל ישעיהו פרק מ

אברבנאל ישעיהו פרק מ

  

הנבואה עשרים וחמשה תחילתה נחמו נחמו עמי וכו' עד החרשים שמעו ויש בה ששה עשר פרשיות: הראשונה נחמו נחמו. השנית קול אומר קרא. השלישית על הר גבוה. הרביעית מי מדד בשעלו. החמישית כל הגויים כאין נגדו. הששית ואל מי תדמיוני ואשוה. השביעית למה תאמר יעקב. השמינית החרישו אלי איים. התשיעית ואתה ישראל עבדי. העשירית אל תראי תולעת יעקב. האחד עשר העניים והאביונים. השנים עשר קרבו ריבכם. השלשה עשר העירותי מצפון.
הארבעה עשר הן עבדי אתמך בו. החמשה עשר כה אמר האל ה'. הששה עשר שירו לה' שיר חדש: והנה ראיתי לה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.