אברבנאל יהושע פרק ח

אברבנאל יהושע פרק ח

  

הפרשה השמינית בלכידת העי ותליית מלכה. תחלתה ויאמר ה' אל יהושע, עד אז יבנה יהושע וגו', ושאלתי בפרשה הזאת שש שאלות:
השאלה הראשונה למה עשה יהושע הזמנה כל כך מופלגת ללכוד העי? בשלוח ראשונה שלשים אלף איש למארב, ובהביאו אחרי כן כל מחנה ישראל עליה בהיות העיר עיר קטנה, כמו שאמרו האנשים שהלכו לרגל אותה, אל תיגע שמה את כל העם כי מעט המה, ועם היות שקרה שמה לשלשת אלפי איש מה שקרה, הנה היה זה להעדר ההשגחה מהם, ואחרי שובה כירחי קדם לא היה ראוי שיעשה הכנה גדולה כזאת:
השאלה השנית אם היה שיהושע ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.