אבן עזרא בראשית פרשת נח פרק ט

אבן עזרא בראשית פרשת נח פרק ט

  

(ב) וחתכם מפעלי הכפל מגזרת תראו חתת (איוב ו, כא) כמו חתתכם. בכל אשר תרמש האדמה הטעם על האדמה, או תהיה האדמה פועלת. בידכם נתנו כי בידכם. וי"א כי בי"ת בכל ובכל מקום ווי"ן. והקרוב שהוא דבק עם מוראכם:
(ג) כל רמש שם כלל לחית השדה ולבהמות הישוב ולכל עוף ולכל דג. והנה הכל מותר לאכילה. כירק על שני משקלים. וכן תנור עשן (ברא' טו, יז), כעשן הכבשן (שמות יט, יח):
(ד) אך בשר בנפשו דמו כן טעמו אך בשר עם נפשו שהוא דמו לא תאכלו. כטעם לא תאכל הנפש עם הבשר (דבר' יב, כג), כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.