אבן האזל הלכות טוען ונטען פרק ג

אבן האזל הלכות טוען ונטען פרק ג

  

הלכה ז
[ז] הורו רבותי שהנשבעין ונוטלין אינן צריכין שתי כסף, ואני אומר שצריך הנתבע שיכפור בשתי מעין ואח"כ ישבע התובע בתקנת חכמים ויטול, שהרי הנשבעין בטענת ספק צריך שיהי' ביניהם כפירת שתי מעין, ואחר כך ישבע מספק.
השגת הראב"ד. הורו רבותי שהנשבעין וכו' עד ישבע מספק. א"א ומה יעשה השכיר שהשכיר עצמו במעה או בפונדיון ילך בפחי נפש, אבל הדמיון שדימה והלימוד שלמד מן הנשבעין בטענת ספק שהצריכו להם כפירת שתי כסף, אינו דמיון כלל שזה נשבע להפטר ועל כרחו הוא נשבע, וזה שנשבע ליטול מדעתו הוא נשבע כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.