אבן האזל הלכות גירושין פרק יב

אבן האזל הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה ה
[ה] אמר הבעל גרשתי את אשתי אינו נאמן וחוששים לדבריו ותהיה ספק מגורשת, ואפילו הודית לו שגרשה אינו נאמן, שמא יתכוין לקלקלה או בגט בטל גרשה והיא אינה יודעת כובד האיסור שלה, לפיכך אומרים לו אם אמת הדבר הרי אתם קיימים גרש אותה עתה בפנינו.
לפיכך אומרים לו, לכאורה דבריו מיותרים דמה צריך ללמדנו שיש לו עצה לגרש את אשתו מחדש, ונראה ביאור דבריו דאיברא דכתב הרמב"ם שיש חששא שמא נתכון לקלקלה או גרשה בגט בטל, מ"מ אי לאו שיש עצה לגרשה לא היינו חוששין לזה כיון דבידו לגרשה הי' נאמן דבאמת הך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.