אבן האזל הלכות גירושין פרק יא

אבן האזל הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה יב
[יב - יד] המגרש את אשתו ונתקדשה לאחר אע"פ שלא בעלה נאסרת על הראשון ואם החזיר הראשון לוקה וכופין אותו להוציא שנא' לא יוכל בעלה הראשון וגו'. זינתה עם אחר כשהיא גרושה מותרת לחזור לבעלה שנאמר ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר, הוייתה לאיש אחר שהיא הקדושין היא שאוסר אותה על בעלה לחזור לו. ובכלל לאו זה שכל אשה שזינתה תחת בעלה נאסרת עליו ולוקה עלי' שנאמר אחרי אשר הוטמאה והרי נטמאה, אא"כ היתה אשת ישראל שנאנסה, לפיכך כל אשה שנאסרה על בעלה על ידי קינוי וסתירה, אם בעל אותה מכין אותו מכת מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.