אבלות

אבלות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2758 מקורות עבור אבלות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

איכה פרק א

 הָיְתָה לָמַס: ס(ב) בָּכוֹ תִבְכֶּה בַּלַּיְלָה וְדִמְעָתָהּ עַל לֶחֱיָהּ אֵין לָהּ מְנַחֵם מִכָּל אֹהֲבֶיהָ כָּל רֵעֶיהָ בָּגְדוּ בָהּ הָיוּ לָהּ לְאֹיְבִים: ס(ג) גָּלְתָה יְהוּדָה מֵעֹנִי וּמֵרֹב עֲבֹדָה הִיא יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים: ס(ד) דַּרְכֵי צִיּוֹן אֲבֵלוֹת מִבְּלִי בָּאֵי מוֹעֵד כָּל שְׁעָרֶיהָ שׁוֹמֵמִין כֹּהֲנֶיהָ נֶאֱנָחִים בְּתוּלֹתֶיהָ נּוּגוֹת וְהִיא מַר לָהּ: ס(ה) הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ אֹיְבֶיהָ שָׁלוּ כִּי יְקֹוָק הוֹגָהּ עַל רֹב פְּשָׁעֶיהָ עוֹלָלֶיהָ הָלְכוּ שְׁבִי לִפְנֵי צָר: ס(ו) וַיֵּצֵא מן בת מִבַּת צִיּוֹן כָּל הֲדָרָהּ הָיוּ שָׂרֶיהָ כְּאַיָּלִים לֹא מָצְאוּ מִרְעֶה וַיֵּלְכוּ בְלֹא כֹחַ לִפְנֵי רוֹדֵף: ס(ז) זָכְרָה יְרוּשָׁלִַם

2

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ד

 ובונין נפש על הקבר, והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זכרונם. ולא יפנה אדם לבקר הקברות. הלכה יגהאבלים עומדין לשמאל המנחמין, וכל המנחמין באין אצל האבלים אחד אחד, ואומרים להן תנוחמו מן השמים, ואחר כך הולך האבל לביתו, וכל יום ויום משבעת ימי אבלות באין בני אדם לנחמו, בין שבאו פנים חדשות בין שלא באו. הלכה ידאין פוחתין משבעה דרכים למת, ואין עושין מעמד ומושב בפחות מעשרה, ואין עושין אלא בקרובים, ואין עושין אלא ביום ראשון ובבית הקברות ובמקום שנהגו. כיצד עושין במקום שנהגו, מעמידין שאר הקרובים ובני משפחה שאינן בני אבל, ואומרין לפניהם דברי

3

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 זכיתם הרי אתם קוראים ויצא מן בת ציון כל הדרה, אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה (דברים כ"ח) ונתנך ה' לראש, ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים, היו צריה לראש אויביה שלו, אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה (שם /דברים/ ט"ז) שלוש פעמים בשנה, ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים, דרכי ציון אבלות, אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה (ויקרא כ"ו) וישבתם לבטח, ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים, גלתה יהודה מעוני, אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה (שמות י"ב) ליל שמורים הוא לה', ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים, בכה תבכה בלילה, אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה (דברים א') איכה אשא לבדי, ועכשיו

4

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 אמר ליה הא מזיקא קאים בתריה דטעין קטיתא דפרזלא, את מחי ליה בהדא, והוא מחי ליה בההיא ומת, ר' יוחנן הוה מפקד לספרייא ומתנניא דלא ליהוון טעונין ערקתא מינוקיא באילין יומי, רבי שמואל בר נחמני הוה מפקד לספרייא ומתנניא דייהוון מפטרין רב טלאי בארבע שעין.ל דרכי ציון אבלות, א"ר הונא הכל מבקשין תפקידן, מעשה בכלבא אחת כופרית שעלתה לראש הסלע ושימשה עם זכר, רבי אמי אמר אפילו ארזים מבקשין תפקידן, תדע לך שלא היו ארזים בבבל, וכשעלה נבוכדנצר לכאן, תלש ארזים מכאן ושתלן בבבל, וכשמת היו שמחים על מפלתו, הה"ד (ישעיה י"ד) גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון, א"ר

5

איכה רבה (בובר) פרשה א

 א), הקדים ישעיה וריפא כי עם בציון ישב (ישעיה ל יט), ירמיה אמר בכה תבכה בלילה (איכה א ב), הקדים ישעיה וריפא בכה לא תבכה (ישעיה שם /ל', י"ט/), ירמיה אמר גלתה יהודה מעוני (איכה א ג), הקדים ישעיה וריפא ונפוצות יהודה יקבץ (ישעיה יא יב), ירמיה אמר דרכי ציון אבלות (איכה א ד), הקדים ישעיה וריפא דרך לעבור גאולים (ישעיה נא י), ירמיה אמר היו צריה לראש (איכה שם /א'/ ה), הקדים ישעיה וריפא נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים (ישעיה ב ב), ירמיה אמר ויצא מבת ציון (איכה שם /א'/ ו), הקדים ישעיה וריפא ובא לציון גואל

6

מדרש זוטא - איכה (בובר) פרשה א

 שלי, איכה היתה לזונה וגו' (שם שם /ישעיהו א'/), ירמיה אמר בכו תבכה בלילה, ורוח הקדש אומרת לו והנה שם הנשים מבכות את התמוז (יחזקאל ח' י"ד), ירמיה אמר גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה (איכה א' ג'), ורוח הקדש אומרת ותגל [את] ערותה (יחזקאל כ"ג י"ח), [ירמיה אמר דרכי ציון אבלות (איכה א' ד'), ורוח הקדש] אומרת על דרכים ישבת להם (ירמיה ג' ב'), ירמיה אמר היו צריה לראש (איכה א' ה'), ורוח הקדש אומרת ואת למדת אותם [עליך] אלופים לראש (ירמיה י"ג כ"א), וכן כל דבר ודבר.[ב] [א א] איכה ישבה בדד. א"ר מאיר אמר לה הקב"ה לירושלים

7

מדרש זוטא - איכה (בובר) נוסח ב פרשה א

 אני משרה אותך לבניך יחידה, שנאמר בטח בדד (דברים ל"ג כ"ח). ירמיה אמר בכו תבכה בלילה וגו' (איכה א' ב'). והקב"ה השיב מנעי קולך מבכי וגו' (ירמיה ל"א ט"ו). ירמיה אמר גלתה יהודה מעוני וגו' (איכה א' ג'). והקב"ה השיב ונפוצות יהודה יקבץ (ישעיה י"א י"ב). ירמיה אמר דרכי ציון אבלות (איכה א' ד'). והקב"ה השיב פנו דרך העם סלו סלו (ישעיה ס"ב י'). ירמיה אמר היו צריה לראש (איכה א' ה'). והקב"ה השיב ונתנך ה' לראש ולא לזנב (דברים כ"ח י"ג). ירמיה אמר ויצא מן בת ציון כל הדרה (איכה א' ו'). והקב"ה השיב זה הדור בלבושו (ישעיה ס"ג

8

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים ו - שוש אשיש

 ירוצו (ישעיה נה: ה). ירמיה אמ' בכה תבכה בלילה (איכה א: ב), וישעיה אמ' בכה לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשומעתו ענך (ישעיה ל: יט). ירמיה אמ' ודמעתה על לחיה (איכה שם /א'/), וישעיה אמ' ומחה י"י אלהים דמעה מעל כל פנים (ישעיה כה: ח). ירמיה אמ' דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד (איכה שם /א'/: ד), ישעיה אמ' ושמתי כל הרי לדרך (ישעיה מט: יא), ואמ' סולו סולו המסילה סקלו מאבן (שם /ישעיהו/ סב: י), ואמ' סולו סולו פנו דרך (שם /ישעיהו/ נז: יד). ירמיה אמ' כל שעריה שוממין (איכה א: ד), ישעיה אמ' עברו עברו בשערי' פנו

9

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני

 מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני[ט, א] ויהי ביום השמיני.(א) זה שאמר הכתוב שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח) מי היה זה אהרן שנאמר ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים, ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה אמר להם משה לאהרן ולבניו שמרו אבלות שבעת ימים עד שלא יגיע בכם, ושמרתם את משמרת ה' שכך שמר הקב"ה שבעת ימים אבילות עד שלא הביא את המבול כביכול. ומנין שנתאבל שנאמר (בראשית ו) וינחם ה' כי עשה את האדם ויתעצב אל לבו ואין עציבה אלא אבל שנאמר (שמואל ב יט) ותהי התשועה ביום ההוא לאבל על ישראל כי אמר

10

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות לד

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות לדדף כ"ד, ע"א (לבר' ז', י'). ופתח אהל מועד תשבו וגו' (וי' ח', ל"ה). אמר להם משה שמרו אבלות שבעת ימים, שכך שמר הב"ה שבעת ימי אבלות עד שלא הביא המבול. ומנין שנתאבל, דכת' ויתעצב אל לבו (בר' ו', ו'), ואין ויתעצב אלא לשון אבלות, דכת' ואל תעצבו כי חדות י"י מעזכם (נח' ח', י'), באותה שעה שמר שבעת ימי אבלות עד שלא הביא המבול, שנ' ויהי לשבעת הימים (בר' ז', י'). ילמדנו פר' השמיני, ובירושלמי דמשקין.

1234567891011121314151617181920