אבות

אבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16179 מקורות עבור אבות. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א

 

52

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ב

 

53

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג [והעמידו תלמידים הרבה] שבית שמאי אומרים אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר ובית הלל אומרים לכל אדם ישנה שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים: רבי עקיבא אומר כל הנוטל פרוטה מן הצדקה בזמן שאינו צריך אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות: הוא היה אומר המכריך סמרטוטין על עיניו ועל שוקיו ואומר תנו לסומא למוכה שחין זה סוף שהוא אומר לאמתו: הוא היה אומר החובט פתו בקרקע והמפזר מעותיו בחמתו אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות: הוא

54

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ד

 

55

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ה

 

56

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו

 

57

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ז

 

58

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח

 

59

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט

 

60

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק י

 

1234567891011121314151617181920