אבות

אבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16179 מקורות עבור אבות. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מא

 

92

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק א

 

93

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ב

 

94

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ג

 

95

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ד

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ד והעמידו תלמידים הרבה. בש"א אין שונין אלא לכשרים לבני אבות ולבני בני אבות בה"א לכל אדם. משלו (מלה"ד) [למה"ד] לאשה שהיא מושבת תרנגולת על הביצים מתוך הרבה היא (מוציא) [מוציאה] מעט ומתוך מעט אינה מוציאה כלום. רבי אליעזר אומר בבקר זרע את זרעך וגו' (קהלת י"א ו') (כשמועו) [כמשמעו] שאם (ביבמת) [בכרת] וזרעת שלא תשב ותאמר דיי אלא זרע באחרונה שמא לא ירדו גשמים ויאבדו הראשונים או שמא יבא השדפון ויאבדו האחרונים או שמא אלו ואלו יוכשרו אינך יודע איזה יכשר הזה או זה. רבי עקיבא אומר אם העמדת תלמידים

96

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ה

 

97

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ו

 

98

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ז

 

99

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ח

 

100

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ט

 

1234567891011121314151617181920