כניסה למערכת

 משתמש חדש 
  מקורות חדשים שנוספו למאגר עד התאריך -
ספרי החיד"א:
 • פירושים על התנ"ך: צוארי שלל, נחל אשכול, נחל שורק, יוסף תהלות, נחל קדומים
 • פירושים על הגמרא: פתח עינים, מראית העין
 • ספרי הלכה ומנהג: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת, יוסף בסדר, סנסן ליעקב, שומר ישראל, לדוד אמת
 • ספרי כללים: עין זוכר, מדבר קדמות, דבש לפי
 • פירושים על השולחן ערוך: מחזיק ברכה
 • ספר מוסר: לב דוד
 • מפרשי תנ"ך:
 • רבי דוד צבי הופמן
 • שפתי כהן
 • אדרת אליהו
 • רבינו יונה למשלי
 • עקידת יצחק למגילות
 • תורת משה לבעל ה"חתם סופר"
 • שיר מעון
 • אמת ליעקב
 • בית יוסף להבה
 • מפרשי המשנה:
 • תוספות רבי עקיבא איגר
 • תפארת ירושלים
 • רא"ש לטהרות
 • שנות אליהו
 • תוספות חדשים
 • מלאכת שלמה
 • מהר"ם שיק
 • בית מאיר
 • מפרשי התלמוד:
 • ריטב"א [מיוחס לו] (בבא מציעא)
 • תלמיד הרשב"א (קידושין)
 • מהר"י בי רב (קידושין)
 • בית מאיר (בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא, ביצה, בכורות, ברכות, גיטין, זבחים, חגיגה, חולין, יבמות, יומא, כריתות, מגילה, מועד קטן, מכות, מנחות, מעילה, נדה, נדרים, נזיר, סוטה, סנהדרין, עבודה זרה, עירובין, ערכין, פסחים, קידושין, ראש השנה, שבועות, שבת, תמורה, תענית)
 • הערות הרב אלישיב (בבא מציעא, ביצה, בכורות, ברכות, גיטין, חגיגה, חולין, יומא, כריתות, כתובות, מועד קטן, מעילה, סוטה, סוכה, ערכין, פסחים, קידושין, ראש השנה, שבועות, שבת, תמורה)
 • מהר"ם שיק (בבא מציעא, ברכות, גיטין, יבמות, כתובות, מכות, נדה, נדרים, נזיר, סוטה, סוכה, סנהדרין, עבודה זרה, פסחים, קידושין, שבועות, שבת)
 • דברי מלכיאל (בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא, בכורות, זבחים, חולין, כריתות, מנחות, מעילה, נדה, סוכה, סנהדרין, עבודה זרה, ערכין, שבועות, תורה)
 • רשימות שעורים (בבא מציעא)
 • שעורי הרב (גיטין, סנהדרין)
 • עלי תמר לירושלמי (סדר נזיקין, נדה)
 • מפרשי השולחן ערוך:
 • נקודות הכסף
 • עקרי הד"ט
 • יד אפרים (יורה דעה)
 • גליון מהרש"א (יורה דעה)
 • בית הלל (יורה דעה)
 • ערך לחם (יורה דעה)
 • בית מאיר (אבן העזר)
 • מערכות:
 • אגלי טל
 • מרחשת
 • דברי יחזקאל
 • תורת הארץ (חלק ב')
 • אמרי משה
 • עמוד הימני
 • פסקי דין:
 • פסקי דין רבניים (כרכים: טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב)
 • שורת הדין (כרכים: א-יז)
 • אוסף פסקי דין רבניים (חלק ב)
 • ספרי שאלות ותשובות:
 • בית יצחק (חושן משפט)
 • זקן אהרן (חלקים: א-ב)
 • דברי מלכיאל (חלקים: ו-ז)
 • קובץ תשובות הרב אלישיב (חלקים: א-ה)
 • מהרי"א הלוי (חלקים: א-ב)
 • חשב האפוד
 • אור לציון (חלק ד)
 • משאת משה
 • אגרות מלכים
 • משנה הלכות (חלקים: יח-יט)
 • להורות נתן (חלק טז)
 • שערי עזרה
 • אנציקלופדיה תלמודית:
 • כרך לח
 •  
  עזרה החשבון שלי הדף היומי חנות מקוונת עיון חיפוש
    ממשק בעברית   English interface   Interface en français
   
   
  מאגר הספרות התורנית הגדול בעולם
  פרויקט השו"ת של בר אילן הינו מאגר תורני אלקטרוני הגדול מסוגו בעולם. הפרויקט שהפך להיות לכלי העזר החשוב והמקצועי ביותר לספרות התורנית לדורותיה, החל לפני 40 שנה והתקדם למימדיו הנוכחיים.
  למידע נוסף אודות הפרויקט

  ארון הספרים היהודי בידיים שלך
  פרויקט השו"ת המקוון מכיל אוסף עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, מוקלדים, מוגהים ומקושרים ביניהם במקצועיות. הטקסטים, מיטב מקורות המורשת והמסורת היהודית לדורותיה, מקיפים למעלה משלושת אלפי שנות יצירה והגות תורנית.

  מה במאגר?
  המאגר כולל ספרי שו"ת, תנ"ך, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי ומפרשיהם, מדרש, ספר הזוהר, ספרי פסיקת הלכה (רמב"ם, טור, שולחן-ערוך) ונושאי כליהם, אנציקלופדיה תלמודית, ומקורות נדירים נוספים. ספרות השו"ת כוללת כ-100,000 פסקי הלכה מכל רחבי העולם המשתרעים על פני כאלף שנים.
  למידע נוסף

  לרכישת מנוי

   
     הדף היומי:
   
   


  לפניות בנושא תוכנת פרוייקט השו"ת על גבי דיסק און קי:
  טלפון: 03-5318411
  מייל:responsa@biu.ac.il