כניסה למערכת

 משתמש חדש 
  מקורות חדשים שנוספו למאגר עד התאריך -
מפרשי תנ"ך:
 • עקידת יצחק (במדבר)
 • שפתי חכמים
 • נחלת יעקב
 • שלל דוד
 • אברבנאל (נ"ך)
 • ראשון לציון (נ"ך)
 • מפרשי התלמוד הבבלי:
 • שיטת הקדמונים למסכת קידושין: תוספות רבינו שמואל, רבינו חננאל בן שמואל, נימוקי יוסף
 • שיטת הקדמונים למסכת נזיר: שיטה לחכמי איוורא, הגהות רבינו בצלאל אשכנזי
 • מהרי"ט אלגאזי  (חלה, בכורות)
 • מהר"ם חלאווה (פסחים)
 • ראש יוסף (ברכות, שבת, פסחים, ביצה, מגילה, חולין)
 • פורת יוסף (פסחים, יבמות, כתובות, בבא קמא, בבא בתרא, חולין)
 • מרומי שדה (ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ביצה, ראש השנה, יומא, סוכה, מגילה, תענית, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, זבחים, חולין, בכורות, תמורה, כריתות, נדה)
 • בכור שור (ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות ,כתובות, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, כריתות, נדה)
 • חפץ ה' (ברכות, שבת, הוריות, חולין)
 • ראשון לציון (ברכות, מגילה, תענית, מועד קטן, חגיגה)
 • עצמות יוסף (קידושין, חולין, בבא קמא)
 • גרש ירחים (גיטין)
 • אמת ליעקב (ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, זבחים, חולין, בכורות, נדה)
 • שעורי ר' שמואל (יבמות, גיטין, נדרים, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות)
 • מפרשי השולחן ערוך:
 • תורת השלמים
 • מקור חיים
 • הארוך מש"ך
 • ראשון לציון
 • ילקוט יוסף – דינים לאשה, לבת ולבר מצוה
 • הלכה ומנהג:
 • תורת החטאת עם פירוש מנחת יעקב
 • עזרת נשים
 • ויכוח מים חיים
 • ל"ו שערים
 • כללי נדה לרא"ה
 • פסח מעובין
 • דרשות:
 • דרשות מהר"י מליסא
 • שארית ישראל
 • ספרי כללים וסדר הדורות:
 • שושנת העמקים
 • קורא הדורות
 • מדרשים:
 • פירוש קרבן אהרן לתורת כהנים  (ספרא)
 • כללי:
 • לעזי רש"י (על התנ"ך והתלמוד הבבלי)
 •  חדשות
   
  עזרה החשבון שלי הדף היומי חנות מקוונת עיון חיפוש
    ממשק בעברית   English interface   Interface en français
   
   
  מאגר הספרות התורנית הגדול בעולם
  פרויקט השו"ת של בר אילן הינו מאגר תורני אלקטרוני הגדול מסוגו בעולם. הפרויקט שהפך להיות לכלי העזר החשוב והמקצועי ביותר לספרות התורנית לדורותיה, החל לפני 40 שנה והתקדם למימדיו הנוכחיים.
  למידע נוסף אודות הפרויקט

  ארון הספרים היהודי בידיים שלך
  פרויקט השו"ת המקוון מכיל אוסף עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, מוקלדים, מוגהים ומקושרים ביניהם במקצועיות. הטקסטים, מיטב מקורות המורשת והמסורת היהודית לדורותיה, מקיפים למעלה משלושת אלפי שנות יצירה והגות תורנית.

  מה במאגר?
  המאגר כולל ספרי שו"ת, תנ"ך, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי ומפרשיהם, מדרש, ספר הזוהר, ספרי פסיקת הלכה (רמב"ם, טור, שולחן-ערוך) ונושאי כליהם, אנציקלופדיה תלמודית, ומקורות נדירים נוספים. ספרות השו"ת כוללת כ-100,000 פסקי הלכה מכל רחבי העולם המשתרעים על פני כאלף שנים.
  למידע נוסף

  לרכישת מנוי

   
     הדף היומי:
   
   

  מקורות לדוגמא מתוך המאגר:
  שו"ת הר צבי אורח חיים ב סימן עו
  שו"ת פנים מאירות חלק א סימן סט
  שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס לבוב סימן...
  שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן רכו
  שו"ת מהר"ח אור זרוע - הערות סימן עט
  נתיב מאיר הלכות שאר אבות הטומאה פרק...
  קובץ על יד הלכות אישות פרק ב
  שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן...
  שו"ת אבני נזר חלק אבן העזר סימן שנו
  שו"ת מים חיים חלק ב סימן נב
  עיון: ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) |  אנציקלופדיה תלמודית |  תנ"ך |  ספרות חז"ל |  זוהר |  גאונים |  מפרשי תנ"ך |  מפרשי המשנה |  מפרשי הירושלמי |  ספרי הלכה ומנהג - ראשונים |  ספרי מצוות ומפרשיהם |  ספרי מחשבה ומוסר |  רמב"ם ומפרשיו |  טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים |  ספרי חסידות |  ספרי כללים וסדר הדורות

  חפש לפי: שו"ת |  הלכה |  ספר |  פרק