מדריך למשתמש*

   עיון

   חיפוש

   חיפוש בספרים מסומנים

   מילים לחיפוש

   חיפוש בסיסי

   חיפוש מתקדם

   כלי עזר לחיפוש

   רשימת התוצאות

עיון

לחיצה על "עיון" תציג בימין המסך את עץ העיון. העץ מסודר לפי נושאי המקורות השונים, ובאמצעותו אפשר להציג על המסך כל טקסט מבוקש ספציפי המצוי במאגר. לחיצה על סימן 'פלוס' (+) שלפני שם המאגר שבעץ, תפתח את רשימת הספרים שבאותו מאגר. לחיצה נוספת על סימן + שלפני שם הספר, תציג את רשימת המסמכים (פרקים, פרשיות, סימנים וכדומה) שבאותו ספר. לחיצה נוספת על אחד ממסמכי הספר, תציג את הטקסט המלא.

חיפוש

לחיצה על "חיפוש" תציג בימין המסך את עץ החיפוש. במרכז המסך יש לבחור תחילה בין חיפוש בכל הספרים לבין חיפוש בספרים מסומנים.

חיפוש בספרים מסומנים

בעץ החיפוש נמצא ריבוע ריק לפני שמו של כל מקור (מאגר, ספר, פרק וכדומה). לחיצה על ריבוע כזה צובעת אותו בכחול, ובכך היא מסמנת את המקור הזה ומועידה אותו לחיפוש. בדרך זו יבוצע החיפוש במקורות המסומנים בלבד.

מילים לחיפוש

בשדה החיפוש תוקלד מלה אחת (כגון: ישראל), או יותר (כגון: בני ישראל), שברצוננו לחפש. (יש לעבור לעברית לפני ההקלדה!)

חיפוש בסיסי

בחיפוש זה, אם הוקלדו בשדה החיפוש מילים אחדות, יופיעו ברשימת התוצאות רק המסמכים המכילים את כל המילים המבוקשות ברציפות.

חיפוש מתקדם

בחיפוש זה קיימות אפשרויות נוספות:

¤ מילים צמודות: ברשימת התוצאות יופיעו רק המסמכים המכילים את כל המלים המבוקשות ברציפות (שווה לחיפוש בסיסי).

¤ מילים קרובות: ברשימת התוצאות יופיעו רק המסמכים המכילים את כל המילים המבוקשות בכל סדר שהוא, אך רק בטווח – מספר המילים שביניהן - שיצויין בשדה ריבוע הטווח.

¤ מילים בכל המסמך: ברשימת התוצאות יופיעו רק המסמכים המכילים את כל המילים המבוקשות בכל סדר שהוא ולאו דווקא כשהן רצופות.

¤ לפחות אחת מהמילים : ברשימת התוצאות יופיעו רק המסמכים המכילים לפחות אחת מהמלים המבוקשות.

¤ חיפוש חופשי: בחיפוש זה אפשר להשתמש באחד היחסים הלוגיים הבאים:

      "וגם": מציאת כל המסמכים המכילים את כל מילות החיפוש.

           לדוגמא: ארון קודש וגם בית כנסת – יופיעו רק המסמכים המכילים "ארון קודש" ברציפות וגם "בית כנסת" ברציפות.

     "או": מציאת כל המסמכים המכילים לפחות אחת ממילות החיפוש.

           לדוגמא: ארון קודש או בית כנסת – יופיעו רק המסמכים המכילים "ארון קודש" ברציפות או "בית כנסת" ברציפות.

     "ולא": מציאת כל המסמכים שאינם מכילים את המילים הנשללות.

           לדוגמא: ארון קודש ולא בית כנסת – יופיעו רק המסמכים המכילים "ארון קודש" ברציפות ואינם מכילים "בית כנסת" ברציפות.

     15: (פרוכת ארון צורות) – יופיעו רק המסמכים המכילים את כל המילים בטווח של 15 מילים. (אפשר לציין מספר כלשהוא עד 99)

     10: (ארון קודש) וגם (בית כנסת) - יופיעו רק המסמכים המכילים ארון וקודש במרחק של 10 מילים, וגם "בית כנסת" ברציפות.

  

הערה: מכיון שהמילים: "וגם" "או" "ולא", מציינות את היחסים הלוגיים הנ"ל, אין אפשרות לחפש אותן בעצמן בחיפוש המורחב.

כלי עזר לחיפוש – מאפיינים מיוחדים למלה

"תו" - מגדיר אות או ספרה

* (כוכבית) - תווים כל-שהם, כולל תו ריק.

דהיינו: כוכבית בראש מלה לחיפוש, תניב בתוצאות החיפוש - בנוסף למלה עצמה - גם את כל המילים הנוצרות ממנה בתוספת אותיות כלשהן לפניה. כגון: אם נקליד *בית - נקבל: בית, ובית, שהבית, חבית וכו'.

כוכבית בסוף מלה לחיפוש, תניב בתוצאות החיפוש - בנוסף למלה עצמה - גם את כל המילים הנוצרות ממנה בתוספת אותיות כלשהן לאחריה. כגון: אם נקליד נדב* - נקבל: נדב, נדבו, נדבתם, נדברו וכו'.

דברים אלה אמורים גם בכוכבית בתוך מלה, בראשה ובסופה, משולבות יחד. כגון: אם נקליד *פ*ט*ר*ס* – נקבל: אפוטרופוס, אפיטרופוס, אפוטרופסין וכו'.

? (סימן שאלה) - תו כלשהו, אחד בלבד.

דהיינו: סימן שאלה בראש מלה לחיפוש, בסופה או בתוכה, יניב בתוצאות החיפוש את כל המילים הנוצרות ממנה בתוספת אות אחת כלשהי. תו-עזר זה מסייע במציאת מלה העשויה להכיל אותיות שונות, כגון: אם נקליד ארו?ין - נקבל: ארוסין, ארושין וכו'.

אפשר להוסיף סימני שאלה אחדים למלה אחת.

! (סימן קריאה) - תו כלשהו - כולל תו ריק - אחד בלבד.

דהיינו: סימן קריאה בראש מלה לחיפוש, בסופה או בתוכה, יניב בתוצאות החיפוש - בנוסף למלה עצמה - גם את כל המילים הנוצרות ממנה בתוספת אות אחת כלשהי. תו-עזר זה מסייע במציאת מלה הנכתבת עם אות נוספת וגם בלעדיה, כגון: אם נקליד אהר!ן - נקבל: אהרון וגם אהרן.

אפשר להוסיף סימני קריאה אחדים למלה אחת.

רשימת התוצאות

המערכת מציגה בתחילה רק את המופע הראשון שבכל מסמך. להצגת המופעים הבאים שבמסמך (אם ישנם), עליך להציג את כל המסמך ע"י לחיצה במקום כלשהו על טקסט תוצאת החיפוש, ובמסמך המלא תוכל לאתר מופעים נוספים.
אם המסמך המלא גדול ואינו מוצג כולו על המסך, אפשר להקיש על 'מופע הבא' כדי לקבל את יתר המופעים אחד לאחד, וכמובן אפשר לגלול את המסך עצמו כדי לקבל המשכו.

סימון "הצג מראי-מקומות" בלבד מאפשר לראות, לשמור ולהדפיס רק את מראי-המקומות ללא תצוגת המופע הראשון.