תפארת שלמה פרשת משפטים

תפארת שלמה פרשת משפטים

  

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פירש"י אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. הנ"ל בדברי רש"י דהנה צריך להתבונן במעלת העצמיות של המשפטים אשר לישראל והוא כי אם לפי הנראה מפשט הענינים כי נתנו לצרף בהם את הבריות באיסור והיתר וליסר העובר בדיני קנסות ודיני נפשות בחיוב ופטור מ"מ עיקר ענין המשפטים האלה הם חסדים גמורים שרצה הקב"ה לזכות בהם את ישראל לתת להם דרך ומבוא להמשיך החסדים בעולם ע"י קיום החוקים ומשפטים האלה כי אמנם זולת ענין המוסר אשר להם בארץ על החיוב והפטור האיסור והיתר הנה ע"י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.