פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק ה

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק ה

  

סימן א
(א) אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים. שאם באות צרות על האדם אל ידבר שלא כהוגן על בוראו, כדרך שנאמר באיוב (א, כב) בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו: כי האלהים בשמים ואתה על הארץ. כלומר הוא שליט בך הוא עושך ויכוננך, הוא מרים הוא משפיל, הוא מוריש הוא מעשיר, ואין לך להרהר אחר מידותיו, על כן יהיו דבריך מעטים.
סימן ב
(ב) כי בא החלום לאדם מרוב ענין. מרוב הרהורי לבו בא החלום, כענין שנאמר (דניאל ד, כט) והרהורי לבך על משכבך סליקו. וכשם שהחלום בא ברוב ענין של מחשבה, כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.