ספר מצוות קטן מצוה נט

ספר מצוות קטן מצוה נט

  


לטמא לקרובים דכתיב (ויקרא כ"א) לה יטמא חובה.