מדרש תהלים (בובר) מזמור נט

מדרש תהלים (בובר) מזמור נט

  

[א] [נט, א] למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו. זהו שאמר הכתוב טובים השנים מן האחד (קהלת ד ט), טובים השנים שיוצאים לדרך, מן האחד שיוצא יחיד. [כי אם יפלו האחד יקים את חברו וגו' (שם שם /קהלת ד'/ י)], אם יפול האחד חברו מעמידו, ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו (שם שם /קהלת ד'/ יב), שאם יבא אדם רע נגדו, [השנים יעמדו נגדו]. ואם שלשה הרי יפה, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק (שם שם /קהלת ד'/). דבר אחר טובים השנים. טוב צדיק בן צדיק מצדיק בן רשע, אינו דומה זכות צדיק אחד, לזכות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.