לבוש אבן העזר סימן פה

לבוש אבן העזר סימן פה

  

סעיף א
פירותיה כיצד, תקנו חכמים [כתובות מו ע"ב] שיאכל הבעל פירות של נכסי אשתו תחת פדיונה שחייבוהו לפדותה אם נשבית, ואם אמר הבעל איני חפץ בפירותיה ולא אפדנה אין שומעין לו, דשמא לא יספיקו דמי פירותיה לפדיונה. וכן היא שאמרה איני חפצה בתקנה זו אע"פ שהוא לטובתה, אין שומעין לה, כדי שלא תתערב בין הגוים, אלא לעולם הוא אוכל מכל נכסיה ופודה אותה.
סעיף ב
ושני מיני נכסים יש לה, האחד נקרא נכסי מלוג והשני נכסי צאן ברזל. ונכסי צאן ברזל הם הנכסים שמכנסת לו לנדוניא ושמין אותן, וכותבין לה בכת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.