כניסה למערכת

 משתמש חדש 
 מקורות חדשים שנוספו למאגר (חנוכה התשע"ד)
ספרי ראשונים על תלמוד בבלי:
 • קונטרס הראיות לריא"ז (בבא מציעא, מכות, סנהדרין, שבועות)
 • פסקי רי"ד (נדה)
 • שיטת הקדמונים (זבחים, ערכין, תמורה)
 • ספרי אחרונים על תלמוד בבלי:
 • מגיני שלמה (בבא קמא, ביצה, חולין, יבמות, כתובות, פסחים, קידושין, שבת)
 • ברוך טעם (בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא, ביצה, גיטין, חולין, כתובות, מגילה, מכות, נדרים, סנהדרין, פסחים, קידושין, ראש השנה, שבועות)
 • ברוך שאמר (בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא, ביצה, ברכות, גיטין, כתובות, מכות, סוכה, פסחים, ראש השנה, שבועות)
 • שרידי אש (בבא בתרא, חולין, נדרים, פסחים, סנהדרין)
 • חידושי רבי נחום (בבא בתרא, בבא קמא, גיטין, יבמות)
 • שיעורי רבי נחום (בבא בתרא, בבא מציעא, גיטין, יבמות)
 • דף על דף (חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, נדה, שקלים, מידות, קינים)
 • מפרשי תנ"ך:
 • מעשי ה'
 • תרגום יונתן לנ"ך
 • מפרשי שולחן ערוך:
 • אמרי בינה (אורח חיים, יורה דעה)
 • שער משפט ושער דעה
 • ילקוט יוסף (שובע שמחות, ביקור חולים ואבילות)
 • דרשות ודרושים:
 • פרשת דרכים
 • בינה לעיתים
 • ילקוט חדש
 • שכחת לקט
 • ברית שלום
 • משנה שכיר
 • אמרי בינה
 • מערכות:
 • שב שמעתתא
 • בית יצחק
 • בית נאמן
 • הלכה ומנהג:
 • מטה משה
 • טיב גיטין
 • מנהגי מצרים
 • ספרי שאלות ותשובות:
 • בית אפרים (חושן משפט)
 • דברי שלום (חושן משפט – ג)
 • מנחת אלעזר (א, ב, ג)
 • פרי יצחק (א,ב)
 • מים חיים (א, ב, ג)
 • זכר יצחק (א, ב)
 • שלמת חיים
 • עשה לך רב (א, ב, ג, ד, ה, ו, ח, ט)
 • להורות נתן (א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח)
 • מגן שאול
 • הרי בשמים (א, ב)
 • שואל ומשיב (מהדורה תניינא, מהדורה תליתאה)
 • תרומת הגורן (א,ב)
 •  חדשות
   
  עזרה החשבון שלי הדף היומי חנות מקוונת עיון חיפוש
    ממשק בעברית   English interface   Interface en français
   
   
  מאגר הספרות התורנית הגדול בעולם
  פרויקט השו"ת של בר אילן הינו מאגר תורני אלקטרוני הגדול מסוגו בעולם. הפרויקט שהפך להיות לכלי העזר החשוב והמקצועי ביותר לספרות התורנית לדורותיה, החל לפני 40 שנה והתקדם למימדיו הנוכחיים.
  למידע נוסף אודות הפרויקט

  ארון הספרים היהודי בידיים שלך
  פרויקט השו"ת המקוון מכיל אוסף עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, מוקלדים, מוגהים ומקושרים ביניהם במקצועיות. הטקסטים, מיטב מקורות המורשת והמסורת היהודית לדורותיה, מקיפים למעלה משלושת אלפי שנות יצירה והגות תורנית.

  מה במאגר?
  המאגר כולל ספרי שו"ת, תנ"ך, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי ומפרשיהם, מדרש, ספר הזוהר, ספרי פסיקת הלכה (רמב"ם, טור, שולחן-ערוך) ונושאי כליהם, אנציקלופדיה תלמודית, ומקורות נדירים נוספים. ספרות השו"ת כוללת כ-100,000 פסקי הלכה מכל רחבי העולם המשתרעים על פני כאלף שנים.
  למידע נוסף

  לרכישת מנוי

   
     הדף היומי:
   
   

  מקורות לדוגמא מתוך המאגר:
  שו"ת האלף לך שלמה חלק אורח חיים סימ...
  שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות נדה ס...
  שו"ת ישמח לבב חלק יורה דעה סימן כא
  שו"ת שמחת כהן חלק חושן משפט סימן נט
  נשמת אדם חלק א כלל כד
  אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כח, כ...
  טור יורה דעה הלכות נדרים סימן רטו
  מושגים תלמודיים ריבית מוקדמת; ריבית...
  ספר המנהגים (טירנא) הגהות המנהגים ת...
  זכרו תורת משה סימן ט
  עיון: ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) |  אנציקלופדיה תלמודית |  תנ"ך |  ספרות חז"ל |  זוהר |  גאונים |  מפרשי תנ"ך |  מפרשי המשנה |  מפרשי הירושלמי |  ספרי הלכה ומנהג - ראשונים |  ספרי מצוות ומפרשיהם |  ספרי מחשבה ומוסר |  רמב"ם ומפרשיו |  טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים |  ספרי חסידות |  ספרי כללים וסדר הדורות

  חפש לפי: שו"ת |  הלכה |  ספר |  פרק